Rutiner & Kontakter


Rutiner & Kontakter

Rutiner vid frånvaro

Innan skoldagen börjar:   Anmälan om frånvaro

Om elev ej kommer till skolan och ingen anmälan från vårdnadshavare skett

Om elev avviker ifrån skolan och vårdnadshavare inte anmält orsak

Rutiner för insamling

-till pedagogernas gåvor jul och sommar


Julgåva

Föräldraföreningen uttar en bestämd summa á 20 kr/barn ur föräldraföreningens kassa och betalar in denna till ett välgörande ändamål. Vilket välgörande ändamål vi avser skänka pengarna till, bestäms under höstens sista föräldraföreningsmöte. Det är viktigt att gåvan delas upp i två gåvobevis, så att ett kan lämnas till skolan och ett till förskolan.


Sommargåva

Klassföräldrarna ansvarar för insamling av pengar och inköp av present till lärarna i respektive klass. Föräldraföreningen köper presenter till övrig personal. Det är upp till klassföräldrarna att bestämma hur mycket man vill samla in i varje klass.