Äskningar

 

Äspereds Föräldraförening

       -För barnens skull


-Äskningar ska avse saker som inte ingår i den ordinarie verksamheten.

-Äskningen ska nå ut till så många barn som möjligt och inte endast rikta sig till en liten grupp/klass.

Äskningar