HemNästa Föräldraföreningsmöte


Onsdag

31a mars 2021

18:00 Digitalt via TEAMS

Mötesprotokoll 20201125Vi har nu lämnat in skrivelse till Borås Stad ang nedskärningar av resurser och besparingar på elevernas bekostnad, läs den här


Tack alla föräldrar som var på skolnämndens möte. Svar på vår skrivelse finner ni här.