Hem

 

Äspereds Föräldraförening

       -För barnens skull

Nästa Föräldraföreningsmöte


Onsdag

25:e Mars 2019

18:00 Skolans matsal

Protokoll föräldramöte 20191127


Vi har nu lämnat in skrivelse till Borås Stad ang nedskärningar av resurser och besparingar på elevernas bekostnad, läs den här