Om Oss

Vad vi är

 

-Vi värnar om barnens bästa i vår skola som har en integrerad förskola och fritidshem. Vår tanke är att sätta guldkant på barnens tillvaro.

 

Du som har barn i förskolan/skolan är välkommen som medlem. Det finns stora möjligheter att påverka beslutsfattarna genom ett konsekvent gemensamt arbete.

 

Årsvgiften till Äspereds Föräldraförening är 200 kronor per år och familj och är frivillig. Påminnelse om avgiften sker i början av varje nytt läsår Årsavgiften kan betalas in på Handelsbankens konto; 6114-758900988

 

Vårt syfte

 

att engagera sig i barnens vardag i skola, fritids, förskola samt på fritiden

 

att verka för ett gott pedagogiskt arbete

 

att se till barnens intressen och behov

 

att vara en ideell, religiöst och politiskt obunden förening

 

att vara ett forum för information och debatt

 

att medverka till att frågor som du som förälder tycker är viktiga

lyfts upp till diskussion.

 

 

Våra möten

 

Vi har tre möten per år.

Dessa hålls sista onsdagen i september, november & mars. Föräldraföreningen har en styrelse som planerar och strukturerar våra möten

 

-men det är du som förälder som bestämmer innehållet.

 

På våra möten deltar även rektor och pedagoger från förskola/skola.

Förslag på frågor, tankar, idéer eller ämnen som du som förälder önskar ska tas upp på våra möten, kan läggas i den blå brevlådan i fritids entré eller mejlas till:

 

 

kontakt@asperedsforaldraforening.se

 

 

Sara Granberg

Kassör

Torbjörn Rapp

IT & Äskningsansvarig

Vakant

 

Jenny Näslund

Sekreterare

Isabelle Claesson

Ordförande

Mariana Edman

Om Äspereds Föräldraförening